فرو سیلیکو کلسیم وایر

 • نام برند: Treaty steel
 • نام کامل محصول: فرو سیلیکون کلسیم متال
 • مدل: TSCASICW13
 • نوع محصول: کوزد وایر

فرو سیلیکو کلسیم وایر

  Dimensions
  A= 0.9 m
  D1= 1.1 m
  D2= 0.6 m
 • زمان ماندگاری: 365 روز
 • وزن: kg 1400 ± 50

فرو سیلیکو کلسیم وایر

  Specification
  Ca (%) Si (%) C (%) Al (%) Fe (%)
  > 28 > 58 < 0.6 < 1 Balance
 • قطر وایر: (mm) 13 ± 0.2
 • نرخ پر کردن: (gr/m) 230
 • اندازه پودر: (mm) 0-2

فرو سیلیکو کلسیم وایر

 • Hs کد : 831130
 • مکان تحویل: EXW / FOB / CFR / CIF
 • زمان تولید: 1 روز
 • حداثل سفارش: 20 تن

من این محصول را می خواهم


I want to buy it ONLINE

فرو کلسیم وایر

 • نام برند: Treaty steel
 • نام کامل محصول: فرو کلسیم
 • مدل: TSCASICW13
 • نوع محصول: کوزد وایر

فرو کلسیم وایر

  Dimensions
  A= 0.9 m
  D1= 1.1 m
  D2= 0.6 m
 • زمان ماندگاری: 365 روز
 • وزن: kg 1450 ± 50

فرو کلسیم وایر

  Specification
  Ca (%) Fe (%) Other (%)
  30 60 - 70 1
 • قطر وایر: (mm) 13 ± 0.2
 • نرخ پر کردن: (gr/m) 250
 • اندازه پودر: (mm) 0-2

فرو کلسیم وایر

 • Hs کد : 831130
 • مکان تحویل: EXW / FOB / CFR / CIF
 • زمان تولید: 1 روز
 • حداثل سفارش: 20 تن

من این محصول را می خواهم


I want to buy it ONLINE

کربن وایر

 • نام برند: Treaty steel
 • نام کامل محصول: کربن
 • مدل: TSCASICW13
 • نوع محصول: کوزد وایر

کربن وایر

  Dimensions
  A= 0.9 m
  D1= 1.1 m
  D2= 0.6 m
 • زمان ماندگاری: 365 روز
 • وزن: kg 1050 ± 50

کربن وایر

  Specification
  Carbon (%) S (%) V (%) Ash (%) Moisture (%)
  > 97 < 0.6 < 0.7 < 0.8 < 0.5
 • قطر وایر: (mm) 13 ± 0.2
 • نرخ پر کردن: (gr/m) 150
 • اندازه پودر: (mm) 0-2

کربن وایر

 • Hs کد : 831130
 • مکان تحویل: EXW / FOB / CFR / CIF
 • زمان تولید: 1 روز
 • حداثل سفارش: 20 تن

من این محصول را می خواهم


I want to buy it ONLINE

This post is also available in: English (English)